Prva LIFE Lynx javnomnenjska raziskava v Italiji

Objavljeno - Okt 7, 2021


Kako javnost gleda na prizadevanja za ohranjanje in ukrepe za povečanje populacije risov? Kakšen je njihov odnos do risa? Ali obstajajo kakšne razlike med Dinaridi in Alpami oz. med državami vključenimi v projekt? To je le nekaj vprašanj, o katerih je bila leta 2019 v Italiji izvedena reprezentativna in neodvisna raziskava javnega mnenja.

V članku, objavljenem v reviji #Natura (revijo objavlja Italijanska gozdna služba) so povzeti rezultati raziskave, izvedene v letu 2019 (v italijanščini).

Rezultati raziskav v Italiji, Sloveniji in Hrvaški pa so zbrani v poročilo: Assessment of public attitudes toward lynx and lynx conservation in Slovenia, Croatia and Italy – končno poročilo (EN, pdf)