C.7 Povezanost in primernost habitata

Objavljeno - Jun 9, 2018


Vključevanje potencialne povezanosti in primernosti habitata za risa v nacionalno in mednarodno prostorsko načrtovanje

Uspešna doselitev in dolgoročno preživetje risa v JV Alpah in Dinaridih je odvisna tudi od demografske izmenjave in genskega pretoka med populacijami. Cilj te akcije je prepoznati in vključiti prostorske informacije o povezanosti habitata risa na nacionalnem in mednarodnem nivoju. Medtem ko so zakonodaja in postopki v zvezi s prostorskim urejanjem dobro razviti, še vedno obstajajo pomanjkljivosti v strokovnem znanju glede zagotavljanja povezanosti med območji za risa. V prihodnjem prostorskem načrtovanju bodo uporabljene PVO smernice (Presoja vplivov na okolje), ki bodo služile kot orodje za preprečevanje nadaljnje drobitve habitata.

Na podlagi znanja, pridobljenega pri pripravljalnih akcijah glede primernosti habitatov, prostorske povezanosti in možnosti za širjenje Dinarsko-JV alpske populacije risa, pa tudi sosednjih populacij, bomo pripravili: (1) uporabniku prijazen priročnik »Smernice za presojo vplivov na okolje za povezljivost habitata evrazijskega risa«, ki bo vseboval podatke in priporočila za PVO za risa na celotnem genetskem območju Dinarsko-JV alpske populacije in (2) Mednarodne smernice za vzpostavitev povezave med švicarsko alpsko, dinarsko / JV alpsko in balkansko populacijo risa.

Pripravili bomo seminar za prostorske načrtovalce (promet / infrastruktura, gozdarstvo, urbanizacija, kmetijstvo) ter predstavili naše smernice za povezljivost habitata evrazijskega risa. Podatke, pridobljene v projektu, bodo lahko vključili v prihodnje PVO. Na seminarju, ki bo potekal v Sloveniji in na Hrvaškem, bodo strokovnjaki projekta predstavili in pojasnili glavna načela »risu prijaznega« prostorskega načrtovanja.

Na podlagi končnih poročil in znanstvenih člankov (v akciji A.6) bodo pripravljene mednarodne smernice za vzpostavitev meta-populacijske povezanosti populacij risa v Alpah, Dinaridih in na Balkanu. Razprava o smernicah bo potekala tudi na mednarodnem srečanju upravljavcev in znanstvenikov iz alpskih držav in zahodnega Balkana (10 držav) pod pokroviteljstvom strokovnjakov iz Evropske iniciative za velike zveri (LCIE) ter pristojnih ministrstev oz. vladnih institucij iz vključenih držav.

Projektne objave

Sorodne novice

Posodobitev modela primernosti habitatov

Pripravili smo posodobljene zemljevide primernosti prostora za risa, dopolnjeno poročilo in novo izdelane prostorske datoteke. Pridobili smo namreč  dodatne podatke ...

Izobraževalni seminar o vključevanju prostorskih značilnosti za risa v prostorsko načrtovanje

Partner projekta Univerza v Ljubljani, je organizirala izobraževalni seminar z naslovom Vključevanje prostorskih značilnosti in povezljivosti habitata za evrazijskega risa ...

O risu tudi na izobraževalnem seminarju o vključevanju medveda v prostorsko načrtovanje

Na izobraževalnem seminarju, ki je bil aprila organiziran za prostorske načrtovalce v sklopu projekta LIFE DINALP BEAR, so sodelavci s ...