O risu tudi na izobraževalnem seminarju o vključevanju medveda v prostorsko načrtovanje

Objavljeno - Maj 21, 2019


Na izobraževalnem seminarju, ki je bil aprila organiziran za prostorske načrtovalce v sklopu projekta LIFE DINALP BEAR, so sodelavci s projekta LIFE Lynx udeležencem predstavili tudi vedenjske značilnosti risa. S pomočjo habitatnih kart pa so prikazali območja, ki so ključna za vzpostavitev viabilne populacije risa v Sloveniji. Zaradi izogibanja antropogenim motnjam, je ris še bolj občutljiv na fragmentacijo prostora, kot medved, zato je ohranjanje povezljivosti prostora, ki se je v zadnjih desetletjih zmanjšala, ključnega pomena. V Sloveniji so tri večje krpe primernega habitata, pri čemer je severna (Ljubljanska kotlina) največja. Sprejemanje ukrepov za prehajanje velikih zveri je potrebno z upoštevanjem, da je objekt primeren za več vrst.

Izvleček iz seminarja.

Dr. Hubert Potočnik je predstavil prostorske potrebe risa ter primerne potencialne habitate v Dinaridih in Alpah. Foto: Aleksandra Majič Skrbinšek

Izobraževalnega seminarja so se udeležili prostorski načrtovalci ter predstavniki vladnih in nevladnih organizacij. Foto: Aleksandra Majič Skrbinšek

Udeležencem so bile na voljo različne brošure in letaki o medvedih, sobivanju in preprečevanju škod. Foto: Aleksandra Majič Skrbinšek