C.1 Preselitev risov iz Slovaške

Objavljeno - Jun 9, 2018


Odlov in preselitev živih risov iz karpatske populacije na Slovaškem v Dinarsko-JV alpsko populacijo

Ta akcija je, skupaj s podobno akcijo v Romuniji, bistvena za doselitev. V okviru akcije bomo odlovili in preselili rise iz Slovaške v Slovenijo in na Hrvaško. S parjenjem rezidentnih in novo pripeljanih živali se bodo v populaciji izboljšale reprodukcijske in preživetvene sposobnosti, katerih upad je sicer posledica parjenja sorodnih živali ter pri naših risih trenutno zelo velik problem.  Na ta način bomo povečali dolgoročno sposobnost preživetja populacije.

Odlov živih risov bodo izvedli izkušeni strokovnjaki iz Slovaške v sodelovanju z veterinarji, kvalificiranimi za prosto živeče živali in strokovnjaki iz Slovenije. Vse naprave za odlov bodo opremljene z GSM sistemom, ki nas bo obvestil takoj, ko bo past aktivirana. S tem bo čas, ki ga bo ris preživel v pasti, minimalen. Ujeti ris bo dobil pomirjevalo, veterinar pa bo na terenu opravil celovit zdravniški pregled. Ravnanje z risom bo, s strani projektnega osebja, v skladu z vsemi zakonskimi zahtevami in izkušnjami iz preteklih odlovov prosto živečih živali. Vzeli bomo tudi vzorce za veterinarske in genetske analize ter s tem optimizirali strategijo izpusta za posamezno žival.

Ujeti ris bo odpeljan v karantenski center v državnem živalskem vrtu Bojnice. Center se uporablja tudi za zdravljenje poškodovanih ter osirotelih risov in za karanteno risov, ujetih v okviru projekta ponovne naselitve v Pfalškem gozdu (nem. Pfälzerwald) v Nemčiji. Dolžino karantene za posameznega risa bodo določili pristojni veterinarji glede na njegovo epidemiološko stanje. Po karanteni bodo risi prepeljani v Slovenijo in na Hrvaško. Rezultate te akcije pa bomo uporabili tudi za promocijo in izobraževanje.

Projektne objave:

Sorodne novice

Najboljše lokacije za ulov risov na Slovaškem

Slovaška LIFE Lynx ekipa je polno zaposlena s postavitvijo avtomatskih kamer, ki jim bodo pomagale pri izbiri najboljših mesta za ...

Dogovor o sodelovanju

Ministrstvi za okolje Slovenije in Slovaške sta podpisali dogovor o sodelovanju v okviru projekta LIFE Lynx. Nekateri od risov, ki ...