A.2 Odlov živih risov v Romuniji

Objavljeno - Jun 9, 2018


Ocenjevanje in izbor območij za odlov živih risov in preselitev iz karpatske populacije v Romuniji

Cilj te akcije je opredeliti najprimernejša območja in mikro-lokacije za odlov živih živali v Romuniji za doselitev v  dinarsko-JV alpsko populacijo. Podatki, zbrani s to akcijo , nam bodo pomagali ugotoviti, koliko risov lahko iz vsakega območja odstranimo, ne da bi pri tem ogrozili izvorno populacijo. Prve aktivnosti na terenu so se začele že leta 2017 ter se bodo izvajale bolj intenzivno v prvem in drugem letu projekta v vzhodnem delu romunskih Karpatov. Trenutne informacije kažejo, da je na tem območju populacija risa stabilna. Zbirali bomo podatke o razširjenosti, številčnosti, gibanju in aktivnosti risov z uporabo foto pasti, neinvazivnega genetskega vzorčenja in sledenja v snegu. Z analizo zbranih podatkov bomo dobili zanesljive ocene številčnosti ter gostote lokalne populacije, kar nam bo omogočilo izbrati najprimernejša območja za odlov živih risov. Na podlagi podatkov, zbranih tekom projekta, bomo izbrali tri taka območja.

Projektne objave

Sorodne novice

Vesele novice iz Romunije
Romunska LIFE Lynx ekipa je zelo uspešno začela novo sezono lovljenja risov.  Samo tri dni po aktivaciji pasti, so že
Priprave na novo sezono odlovov risov v Romuniji
Del projektne ekipe LIFE Lynx se je v teh dneh v Romuniji pridružil projektnemu partnerju ACDB. Namen obiska je pomoč
Risje novice iz Romunije
Mesec dni je že, odkar smo ujeli prvega risa za preselitev in nato čez dva tedna še drugega. Ne bi
Goruju se je v karanteni pridružil drugi ris!
Kmalu po odlovu prvega risa, se je Goruju v romunski karanteni pridružil samec, star približno 4 leta. Odlovljen je bil