A.2 Odlov živih risov v Romuniji

Objavljeno - Jun 9, 2018


Ocenjevanje in izbor območij za odlov živih risov in preselitev iz karpatske populacije v Romuniji

Cilj te akcije je opredeliti najprimernejša območja in mikro-lokacije za odlov živih živali v Romuniji za doselitev v  dinarsko-JV alpsko populacijo. Podatki, zbrani s to akcijo , nam bodo pomagali ugotoviti, koliko risov lahko iz vsakega območja odstranimo, ne da bi pri tem ogrozili izvorno populacijo. Prve aktivnosti na terenu so se začele že leta 2017 ter se bodo izvajale bolj intenzivno v prvem in drugem letu projekta v vzhodnem delu romunskih Karpatov. Trenutne informacije kažejo, da je na tem območju populacija risa stabilna. Zbirali bomo podatke o razširjenosti, številčnosti, gibanju in aktivnosti risov z uporabo foto pasti, neinvazivnega genetskega vzorčenja in sledenja v snegu. Z analizo zbranih podatkov bomo dobili zanesljive ocene številčnosti ter gostote lokalne populacije, kar nam bo omogočilo izbrati najprimernejša območja za odlov živih risov. Na podlagi podatkov, zbranih tekom projekta, bomo izbrali tri taka območja.

Projektne objave

Sorodne novice

Ris Kras izpuščen v čudovite gozdove Plitvičkih jezer

Odraslega samca risa, ki so ga ujeli v Romuniji, smo danes izpustili v Narodnem parku Plitvička jezera. To je šesti ...

Kmalu po aktivaciji prvih pasti za odlov risov, smo v Romuniji ujeli prvega risa

Romunska ekipa LIFE Lynx pošilja dobre novice; kmalu po aktiviranju zabojnih past za odlov živih risov so že ujeli prvega ...

V Romuniji letos zadnja sezona odlova risov v okviru projekta LIFE Lynx

Zadnja sezona odlova risov v Karpatih je v polnem teku, ekipa v Romuniji je letos začela bolj zgodaj, kot v ...

V Romuniji ujeli prvega risa letos

''Past se je sprožila'' - sporočilo, ki ga vsi nestrpno pričakujemo, čeprav ne pomeni vedno uspešnega ulova. Odkar je ekipa ...