A.2 Odchyt rysov v Rumunsku

Posted - nov 30, 2018


Posúdenie a výber miest a rysov pre odchyt z Karpatskej zdrojovej populácie v Rumunsku

Cieľom tohto opatrenia je identifikovať najvhodnejšie územia a mikro-lokality pre odchyt zvierat v Rumunsku z dôvodu posilnenia populácie rysa v Dinárskom pohorí a juhovýchodných Alpách. Dáta zozbierané v tomto opatrení nám tiež umožnia určiť aký počet rysov je možné odobrať z každého územia bez ohrozenia populácie. Prvé terénne aktivity začnú v roku 2017, rok pred samotnými odchytmi a realizovať sa budú intenzívnejšie v prvom a druhom roku projektu vo východných rumunských Karpatoch. Súčasné informácie naznačujú v tomto území stabilnú populáciu rysa. Zaznamenávať budeme dáta o distribúcii, abundancii, pohyboch a aktivite rysov pomocou prieskumu s fotopascami, neinvazívnych genetických vzoriek a stopovania v snehu. Analýzy získaných dát poskytnú relevantné odhady abundancie a denzity rysov z dôvodu určenia najvhodnejších území pre odchyt. Na základe informácií získaných počas projektu určíme tri územia vhodné pre odchyt rysov.

Project outputs

Súvisiace novinky

Rok 2021 je pre náš projekt úžasným rokom v otázke odchytu rysov. Po troch rysoch odchytených na translokáciu boli oba