A.2 Odchyt rysov v Rumunsku

Posted - nov 30, 2018


Posúdenie a výber miest a rysov pre odchyt z Karpatskej zdrojovej populácie v Rumunsku

Cieľom tohto opatrenia je identifikovať najvhodnejšie územia a mikro-lokality pre odchyt zvierat v Rumunsku z dôvodu posilnenia populácie rysa v Dinárskom pohorí a juhovýchodných Alpách. Dáta zozbierané v tomto opatrení nám tiež umožnia určiť aký počet rysov je možné odobrať z každého územia bez ohrozenia populácie. Prvé terénne aktivity začnú v roku 2017, rok pred samotnými odchytmi a realizovať sa budú intenzívnejšie v prvom a druhom roku projektu vo východných rumunských Karpatoch. Súčasné informácie naznačujú v tomto území stabilnú populáciu rysa. Zaznamenávať budeme dáta o distribúcii, abundancii, pohyboch a aktivite rysov pomocou prieskumu s fotopascami, neinvazívnych genetických vzoriek a stopovania v snehu. Analýzy získaných dát poskytnú relevantné odhady abundancie a denzity rysov z dôvodu určenia najvhodnejších území pre odchyt. Na základe informácií získaných počas projektu určíme tri územia vhodné pre odchyt rysov.

Project outputs

Súvisiace novinky

Prvá správa o systematickom monitoringu rysa v odchytových oblastiach rumunských Karpát

V rámci hodnotenia projektu LIFE Lynx a výberu lokalít a rysov pre odchyt z karpatskej zdrojovej populácie v Rumunsku ACDB ...
Read More

Dva ďalšie rysy odchytené z dôvodu translokácie

Rok 2021 je pre náš projekt úžasným rokom v otázke odchytu rysov. Po troch rysoch odchytených na translokáciu boli oba ...
Read More