Dva ďalšie rysy odchytené z dôvodu translokácie

Posted - mar 16, 2021


Rok 2021 je pre náš projekt úžasným rokom v otázke odchytu rysov. Po troch rysoch odchytených na translokáciu boli oba tímy z Rumunska a Slovenska začiatkom marca opäť úspešné. Najskôr tím v Rumunsku odchytil ďalšieho samca, následne o pár dní neskôr slovenský tím oznámil, že odchytil samicu.

Samec rysa má asi dva roky, váži asi 19 kg a je v dobrom zdravotnom stave. Bol odchytený v oblasti štátom spravovaného poľovného revíru v okrese Neamt, pohorie Tarcău, spravovanom prostredníctvom RNP Romsilva. Išlo o prvého rysa odchyteného v Tarcău od začiatku projektu. Poľovník zodpovedný za ochranu tohto územia navrhol v minulej sezóne dve miesta pre odchyt a tieto miesta boli monitorované pomocou fotopascí. Po štvormesačnom monitoringu oblasti sme zhromaždili 14 nezávislých videozáznamov rysov a potvrdili sme prítomnosť najmenej dvoch jedincov, čo naznačuje, že sa jedná skutočne o dobré miesta na odchyt

Samec rysa odchytený v Rumunsku. Foto: Radu Sandu, ACDB

V noci medzi 10. a 11. marcom 2021 sa slovenskému tímu projektu LIFE Lynx v spolupráci s Lesmi SR (Lesný závod Rimavská Sobota), Štátnou ochranou prírody (správa NP Muránska) a poľovným združením Poľana podarilo vo Veporských vrchoch odchytiť dospelú samicu vo veku troch až štyroch rokov. Samica absolvovala zdravotnú prehliadku a bez akýchkoľvek komplikácií bola následne transportovaná do karantény v Národnej Zoo Bojnice. Po absolvovaní karantény bude spoločne s dospelým samcom translokovaná do Slovinska a regiónu Gorenjska region.

First female lynx captured in Slovakia in 2021. Photo: Jakub Kubala, LIFE Lynx