F.2 Prínos ku programu LIFE

Posted - nov 30, 2018


Hodnotenie prínosu projektu k celkovým cieľom programu LIFE

V tomto povinnom opatrení budeme posudzovať, ako náš projekt spĺňa dôležité ciele v oblasti životného prostredia a zmeny klímy v rámci celkového programu LIFE. Zostavíme informácie založené na projekte, aby sme dokončili tabuľky ukazovateľov kvalitatívnych a kvantitatívnych výsledkov, ktoré sú špecifikované v programe LIFE. Osobitná pozornosť sa bude venovať hodnoteniu nákladov a prínosov ochranných opatrení realizovaných v rámci projektu v súvislosti s celkovým programom LIFE.

 

 

Súvisiace novinky

No post found