A.4 Plány posilnenia

Posted - nov 30, 2018


Príprava plánov pre posilnenie dinárskej – juhovýchodnej alpskej populácie a nového „odrazového mostíka“

Ciele tohto opatrenia sú tri: správne naplánovanie posilnenia, úzka spolupráca s komunitami poľovníkov pre zabezpečenie jadrových miest pre vypustenie, a zabezpečenie biotopového „odrazového mostíka“ pre rysov. Tieto aktivity pomôžu zaručiť dlhodobé prežívanie populácie a zvýšia šance na demografické prepojenie dinárskej a alpskej populácie. Aktivity zahŕňajú prípravu usmernení pre posilňovanie populácií rysa, zostavenie plánu posilnenia na úrovni populácie, a plán posilnenia na regionálnej úrovni.

Výstupy projektu:

 

Súvisiace novinky

Neboli nájdené žiadne články.