E.3 Dokumentárne filmy

Posted - nov 30, 2018


Séria dokumentárnych filmov: Úloha poľovníkov ako ochrancov prírody, Posilnenie rysa, a krátke videoklipy o projektových aktivitách 

Vyprodukujeme dvojdielny dokumentárny film zameraný na zapojenie poľovníkov v rámci historických reštitúcií v 70. rokoch (Časť I) a príbeh ich úlohy a úlohy ostatných príjemcov a zainteresovaných strán v súčasnom úsilí o posilnenie (Časť II).

Celkovými cieľmi dvojdielneho filmu sú: 1) preskúmanie historickej a súčasnej úlohy poľovníkov ako ochrancov a 2) zdokumentovať snahu o posilnenie rysa, ktorá charakterizuje ochranu prírody 21. storočia na základoch spolupráce, vedy/výskumu a cezhraničnom prístupe.

 

 

Súvisiace novinky

No post found