In memoriam Ludvík Kunc (1934-2021)

Posted - júl 29, 2021


Ludvík Kunc bol český zoológ, publicista a umelec. Pracoval najmä s rysom, ale aj inými veľkými šelmami. Obhajoval a koordinoval odchyty a transporty živých rysov zo Slovenska pre translokácie vo viacerých Európskych krajinách ako súčasť reštitučných programov v 70. a 80. rokoch. V rámci jeho práce v Zoo Ostrava zabezpečoval karanténu a veterinárne vyšetrenia rysov a sprostredkoval ich transport na miesta vypustenia. Ludvík Kunc bol odborníkom na život rysa, monitoroval ich denné správanie, lovecké návyky a prírodu v Beskydách, kde ich sledoval a chránil v rámci stoviek kilometrov.

Umelecké dielo rysa od Ludvíka Kunca, motív na tričkách projektu. Foto: LIFE Lynx

Svojou prácou a aktivitami dokázal inšpirovať generácie nasledovníkov a vzbudiť medzi nimi záujem o ochranu a štúdium života veľkých šeliem nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Projekt LIFE Lynx pokračuje v jeho práci a odkaze s mladšími generáciami chytačov rysov zo Slovenska, ktoré boli jeho prácou inšpirované.

Na začiatku nášho projektu sme nakrútili pána Kunca pre dokumentárny film Cesta rysa a pripravili sme krátky dokument Príbehy lovcov – Chytači rysov, kde dvaja slovenskí chytači rysov, Štefan Zatroch a Ludvík Kunc, popisujú, ako úzko spolupracovali ako dobre nastavený tím viac ako 20 rokov pri pomoci a obnove populácií tohto druhu v Európe.

Projektový tím LIFE Lynx je poctený, že sa s týmto legendárnym mužom stretol a pracoval a bude v jeho práci pokračovať aj v budúcnosti.