D.5 Sociálno-ekonomické vplyvy

Posted - nov 30, 2018


Hodnotenie sociálno-ekonomických vplyvov projektových opatrení na lokálnu ekonomiku a komunity

Meranie, hodnotenie a jasné preukázanie vplyvov ochranárskych zásahov na sociálno-ekonomické prostredie je rozhodujúce pre manažment, zodpovednosť a vzdelávanie. To je zároveň obzvlášť dôležité aj pre projekty, ktoré pozostávajú z aktivít založených na komunitnej spolupráci alebo majú potenciál ovplyvniť miestne živobytie pozitívnym či negatívnym spôsobom. Náš projekt má všetky tieto prvky: komunitný prístup na udržanie vysokej verejnej akceptácie rysa; opatrenia, ktoré majú potenciál poskytnúť pozitívny vplyv na miestne živobytie (napríklad činnosti súvisiace s cestovným ruchom); a nakoniec zvýšenie počtu rysov, čo môže potenciálne spôsobiť škody na hospodárskych zvieratách a negatívne ovplyvniť miestne živobytie.

Na posúdenie vplyvu používame prístup založený na ukazovateľoch. Vypracovaný bol súbor špecifických sociálno-ekonomických ukazovateľov, ktorých hodnoty sa aktualizujú a hodnotia raz ročne.

Project outputs

Assessing impacts of the project

Súvisiace novinky

No post found