Monitoring


V rámci hodnotenia projektu LIFE Lynx a výberu lokalít a rysov pre odchyt z karpatskej zdrojovej populácie v Rumunsku ACDB pripravila správu o situácii populácie rysa v odchytových oblastiach v Rumunsku. Správa Monitoring rysa ostrovida vo východných rumunských Karpatoch predstavuje výsledky viac ako 4-ročných pozorovaní (2017-2021), ktoré sa uskutočnili v rôznych častiach východných rumunských Karpát. Hlavným cieľom tejto projektovej...

Read More

Do slovinskej časti Dinárskeho pohoria sme zatiaľ vypustili štyri rysy; Goru, Catalin, Boris a Maks a štyri zvieratá do chorvátskej časti; Doru, Alojzije, Pino a Emil. V tejto prvej správe o vypúšťaní rysov uvádzame súčasný stav vypustených zvierat a hodnotíme úspešnosť ich integrácie do existujúcej dinárskej populácie. Podľa dostupných údajov sa zdá, že štyri rysy sa už úspešne integrovali do existujúcej dinárskej populácie. Žiaľ,...

Read More
Kde je Emil?

Kde je Emil?


Posted - jún 2, 2021

Od svojho vypustenia pri horskej chate Apatišan v Chorvátsku prešiel rys Emil cez národný park Severný Velebit a urobil krátku zastávku pri mori. Následne opäť hľadal lesný porast a teraz je späť v prírodnom parku Velebit.

Read More

Projektový tím LIFE Lynx pozorne monitoruje, ako päť rysov translokovaných do juhovýchodných Álp v Slovinsku skúma svoje nové prostredie. Podľa posledných údajov z ich telemetrických obojkov sa Zois a Aida zdržiavali v širšej oblasti Jelovica, zatiaľ čo Tris, Julija a Lenka skúmajú národný park Triglav a ďalšie časti plošiny Pokljuka. Skontrolovali sme tiež situáciu v teréne a zistili sme, že všetky translokované rysy sú úspešné pri...

Read More

Aktuálne sme dostali prvé údaje z telemetrických obojkov Tris, Julija, Lenka, Zois a Aida, piatich rysov vypustených v Gorenjskej oblasti na konci apríla tohto roku. Zvieratá sa zdržiavali v oblasti regiónu, kde boli vypustené. Lenka a Julija zostali spolu v národnom parku Triglav, Tris sa presunul trochu na juh, ale tiež zostala na náhornej plošine Pokljuka. Zois a Aida rovnako zostali v oblasti vypustenia a presunuli sa kúsok na...

Read More

We have prepared the first annual report on the progress of reinforcement process and genetic status of the Dinaric SE-Alpine lynx population in lynx-monitoring year 2019-2020. Importantly, the report includes data collected through other funding schemes, which improved out knowledge about the lynx population. We have surveyed roughly 10.600 km2 with camera traps, which were set up at 348 different locations and identified at least...

Read More
Lynx Maks continues his journey

Lynx Maks continues his journey


Posted - dec 25, 2020

The journey of lynx Maks is more and more interesting every day. Since our last report in the beginning of December, the path took him further north, near the state borders of Slovenia, Austria, and Italy. This news is exciting, but also a little bit worrying, because if he goes further, out of the SE Alpine area, he won’t be able to carry out his mission; to help the Dinaric-SE Alpine lynx population from extincion. Our project team...

Read More

Z dôvodu reštitúcie, posilnenia a ochrany rysa je potrebný relevantný a systematický výskum populácie tohto druhu. Spoľahlivé údaje o početnosti rysov, trendoch, genetickej rozmanitosti a zdravotnom stave sú základom tohto výskumu a umožňujú nám posúdiť, či populácia rysa v oblasti zodpovedá priaznivému stavu druhu európskeho významu a či je vhodná na odchyt a translokáciu zvierat bez negatívnych dôsledkov na jeho životaschopnosť. Na...

Read More
Medveď vs. rys

Medveď vs. rys


Posted - okt 22, 2020

Medvede sú veľmi efektívnymi zdochlinožravcami a rys ostrovid má zriedka šancu ak  si od neho uzurpuje zvyšky koristi. Najmä ak sú v početnej prevahe jeden proti piatim, ako v tomto prípade. Viac o interakciách medveďov s rysmi sa dočítate vo vedeckom článku Miha Krofela a Klemena Jerinu z Biotechnickej fakulty Mind the cat: Conservation management of a protected dominant scavenger indirectly affects an endangered apex...

Read More

V rámci projektu LIFE lynx sme do Slovinska a Chorvátska translokovali celkovo sedem rysov, všetkých samcov. Z piatich rysov vypustených tento rok si traja už zastabilizovali svoje domovské okrsky.   GORU Po minuloročnom vypustení v lokalite Loški potok si Goru zastabilizoval svoj domovský okrsok v Malej gore v regióne Kočevje. Do dnešného dňa sa pohybuje na tomto území o ktoré sa delí s rezidentnou samicou Tejou ktorá minulý rok...

Read More

Monitoring s fotopascami preukázal, že medzi spetembrom 2019 a aprílom 2020 bolo v Slovinsku 20 dospelých rysov a dve mláďatá. Fotopasce sa používajú na systematický zber údajov o minimálnom počte dospelých rysov a prítomnosti mláďat, ako aj o pohlavnej a vekovej štruktúre populácie. Počas druhej sezóny monitoringu s fotopascami sme spolupracovali s 68 poľovníkmi a úspešne zaznamenali 155 fotografií vysokej kvality na 41 rôznych...

Read More