Pohyby rysov počas sezóny párenia

Posted - júl 14, 2022


Počas sezóny párenia môžeme vždy očakávať zvýšené interakcie medzi rysmi. Náš kolega z Biotechnickej fakulty, Katedry lesníctva pripravil tri animácie pohybu rysov pomocou GPS dát z ich telemetrických obojkov. V prvej môžete vidieť všetkých samcov (Catalin, Goru, Igi a Klif) počas ich výletov pri párení.

Rysy Klif a Petra z regiónu Kočevsko ktorí mali minulú sezónu štyri mláďatá, z ktorých všetky prežili do periódy osamostatňovania sa, mali niekoľko stretnutí počasv posledného obdobia párenia. Nemôžeme však potvrdiť, že Petra túto jar brložila.

 

Tri rysy zo Slovinskych Álp; Zois, Aida a Julija mali niekoľko zaujímavých interakcií počas obdobia párenia. Viete určiť kedy sa Zois a Aida párili? Naviac, čo Zois a Julija robili v Pokljuke?

Už sa nám podarilo zdokumentovať, že Aida má tento rok tri mláďatá, takže jej párenie so Zoisom bolo úspešné. U Juliji a Lenke nevieme potvrdiť či mali mláďatá. Žiaľ, v zime prestali fungovať obojky rysom Trisovi a Lenke, no následne sa nám ich podarilo zaznamenať na naše fotopasce. Čoskoro začneme s novou sezónou odchytov a pokúsime sa odfotografovať všetky rysy z oblasti Gorenjska, vrátane ich potomkov.