Kretanje risova tijekom sezone parenja

Objavljeno - Jul 14, 2022


Tijekom sezone parenja uvijek možemo očekivati pojačanu interakciju risova. Naš kolega s Odsjeka za šumarstvo Biotehničkog fakulteta pripremio je tri animacije kretanja risova koristeći GPS podatke s njihovih telemetrijskih ogrlica. U prvoj možete vidjeti sve mužjake (Catalin, Goru, Igi i Klif) tijekom sezone parenja.

Risovi Klif i Petra s Kočevskog koji su prošle sezone imali četiri muška mačića, od kojih su svi preživjeli do odvajanja od majke, imali su nekoliko susreta u posljednjem razdoblju parenja. Ne možemo, međutim, reći da je Petra ovog proljeća imala mladunce.

 

Troje risova iz slovenskih Alpa – Zois, Aida i Julija – imali su zanimljive interakcije u periodu parenja. Možete li odrediti kada su se Zois i Aida parili? Štoviše, što je Zois radio s Julijom na Pokljuki?

Već smo potvrdili da Aida ove godine ima tri mačića – time je parenje sa Zoisom bilo uspješno. Za Juliju i Lenku ne znamo jesu li imale mladunce. Nažalost, ogrlice risova Trisa i Lenke preko zime su prestale raditi, ali smo ih nakon toga uspjeli snimiti našim foto-zamkama. Uskoro krećemo s novom sezonom snimanja s kamerama i pokušat ćemo snimiti sve risove u Gorenjskoj regiji, uključujući i njihove potomke.