Društveni život


Risovi su samotnjaci. S iznimkom majke i mladunaca, risovi se socijaliziraju samo tijekom sezone parenja kada se mužjaci i ženke sastaju na kraće vrijeme.

 

Teritorij mužjaka se često djelomično podudara s teritorijom ženki. Zabilježeno je da, tijekom sezone parenja, mužjaci znaju napustiti svoj teritorij, a ponekad i pronaći partnericu u susjednom. Agresivne interakcije između risova rijetke su i uglavnom se događaju između mužjaka tijekom sezone parenja.

Sezona parenja risova uglavnom je u kasnu zimu. Kako se približava, posjete markiralištima postaju češće i mogućnost pronalaska partnera se povećava. Tijekom ovog perioda, risovi će se glasati kako bi se mogli međusobno locirati. Mijaukanje, siktanje i režanje najčešće se koriste kao zovovi.
Ne zna se puno o ponašanju divljih risova u sezoni parenja, ali istraživanja na jedinkama u zatočeništvu pružala su neke zanimljive uvide.

Tijekom sezone parenja, zabilježen je značajan porast u dnevnoj aktivnosti gdje su se oba spola ponašala zaigrano. To je uključivalo zabacivanje glave, što bi jedna jedinka inicirala trljanjem glavom o glavu partnera što bi kasnije prešlo u glađenje ili lizanje čela.

Lynx tossing their heads

Iz: Stehlik J. 1983 Le comportement sexuel du lynx boréal (Lynx lynx)

Markiranje, zovovi i parenje su isto bili zabilježeni. Parenju je uglavnom prethodila igra ili da je mužjak pratio ženku.

Mjesto gdje se risovi druže nije poznato. Pretpostavlja se da je cijelo područje njihovog teritorija pogodno za susrete i socijalizaciju.

 

ZANIMLJIVO: Zanimljiv primjer društvenog ponašanja risa bio je zabilježen u Sloveniji 2019./2020. Jedan od translociranih risova, Goru, susreo se sa ženkom, Tejom. Budući da su i jedan i drugi imali GPS ogrlice, istraživači su uspjeli zabilježiti njihove susrete tijekom lipnja i srpnja 2019., što je van sezone parenja (veljača i ožujak). Goru je bio pušten u Sloveniju u svibnju. Susreli su se triput, te bi svaki put proveli nekoliko dana skupa, čak bi i dijelili plijen. Uskoro je uz Teju bilo zabilježeno mladunče, Mala, za koju se DNK analizom potvrdilo da je mladunče Gorua. Uz činjenicu da su prikupili izuzetno zanimljive podatke o društvenom i reproduktivnom životu, veliki je uspjeh za LIFE Lynx tim bilo I prvo potvrđeno parenje translociranog risa. Više o ovoj sretnoj ljubavnoj priči možete vijdeti u videu.