A.2 Hvatanje risova u Rumunjskoj

Objavljeno - Aug 8, 2018


Procjena i odabir lokacija za postavljanje zamki u svrhu ulova risova iz izvorne karpatske populacije u Rumunjskoj

Cilj ove akcije je pronaći odgovarajuće područje i mikrolokacije za hvatanje risova u Slovačkoj u svrhu njihovog naseljavanja u dinarsko i JI alpsko područje. Podatci prikupljeni za vrijeme trajanja ove akcije će također pomoći u odredbi broja jedinki koje mogu biti ulovljene i premještene bez dovođenja u pitanje stabilnost karpatske populacije risa. Prva aktivnosti će započeti 2017. godine, godinu dana prije hvatanja, te će biti intenzivno nastavljene tijekom idućih godina aktivnog hvatanja risa na Karpatima u istočnom dijelu Rumunjske. Populacija risa u Rumunjskoj smatra se stabilnom i dovoljno snažnom za translokaciju jedinki risa. Podatci prikupljeni putem fotozamki, telemetrije te praćenjem risjih tragova u snijegu služiti će određivanju distribucije i veličine populacije, kretanja jedinki te njihove aktivnosti na određenom području. Navedeni podatci približiti će stručnjake najboljim mikrolokacijama za hvatanje, a putem prikupljenog neinvazivnog genskog materijala ciljati će se odgovarajuće jedinke za repopulaciju.

Povezane vijesti

Ris Kras je stigao u prekrasne šume Plitvičkih jezera

Danas je u Nacionalnom parku Plitvička jezera ispušten odrasli mužjak risa uhvaćen u Rumunjskoj. Ovo je šesti ris koji je ...

Ubrzo nakon aktiviranja prve kavezne zamke uhvaćen ris u Rumunjskoj

Rumunjski LIFE Lynx tim javlja dobre vijesti - nedugo nakon što su aktivirali kavezne zamke uhvatili su prvog ovogodišnjeg risa ...

Prvi ris uhvaćen u Rumunjskoj ove godine

“Zamka je aktivirana”. To je signal koji smo svi čekali, iako uvijek ne predstavlja uspješno hvatanje. Od kada su zamke ...

Terenske aktivnosti u Rumunjskoj

Nastavljajući s radom započetim u rujnu, rumunjski LIFE Lynx tim je aktivirao zamke za novu sezonu hvatanja risova. Provjeravajući slike ...
Loading...