A.2 Hvatanje risova u Rumunjskoj

Objavljeno - Aug 8, 2018


Procjena i odabir lokacija za postavljanje zamki u svrhu ulova risova iz izvorne karpatske populacije u Rumunjskoj

Cilj ove akcije je pronaći odgovarajuće područje i mikrolokacije za hvatanje risova u Slovačkoj u svrhu njihovog naseljavanja u dinarsko i JI alpsko područje. Podatci prikupljeni za vrijeme trajanja ove akcije će također pomoći u odredbi broja jedinki koje mogu biti ulovljene i premještene bez dovođenja u pitanje stabilnost karpatske populacije risa. Prva aktivnosti će započeti 2017. godine, godinu dana prije hvatanja, te će biti intenzivno nastavljene tijekom idućih godina aktivnog hvatanja risa na Karpatima u istočnom dijelu Rumunjske. Populacija risa u Rumunjskoj smatra se stabilnom i dovoljno snažnom za translokaciju jedinki risa. Podatci prikupljeni putem fotozamki, telemetrije te praćenjem risjih tragova u snijegu služiti će određivanju distribucije i veličine populacije, kretanja jedinki te njihove aktivnosti na određenom području. Navedeni podatci približiti će stručnjake najboljim mikrolokacijama za hvatanje, a putem prikupljenog neinvazivnog genskog materijala ciljati će se odgovarajuće jedinke za repopulaciju.

Povezane vijesti

Biranje imena za risa može biti vrlo složen proces. Ovaj put je rumunjski tim, zaslužan za njezino hvatanje, imao priliku
Naši partneri iz Rumunjske, Udruga ACDB, ove sezone su uhvatili tri risa od kojih će dva će biti ispuštena u Sloveniji,
Nestrpljivo brojimo dane do dolaska novog risa iz Rumunjske u Hrvatsku. Čekamo nalaz koji će pokazati je li cijepljenjem protiv
Rumunjska ekipa LIFE Lynx projekta je u Karpatima uhvatila prvog risa koji bi ove sezone trebao biti premješten i ispušten