Terenske aktivnosti u Rumunjskoj

Objavljeno - Feb 14, 2022


Nastavljajući s radom započetim u rujnu, rumunjski LIFE Lynx tim je aktivirao zamke za novu sezonu hvatanja risova. Provjeravajući slike s fotozamki koje se koriste za praćenje posjećenosti kaveznim zamkama, članovi tima su s veseljem otkrili da risovi obilježavaju i prolaze kroz neaktivirane zamke.

Ris koji prolazi kroz zamku za hvatanje. Fotografija: ACDB

Uz dobre snježne uvjete posljednjih tjedana, tim je praćenjem tragova u snijegu uspio prikupiti vrijedne uzorke urina i izmeta koji će se genetski analizirati.

Sakupljanje uzorka urina. Foto: Andrej Dinu, LIFE Lynx

Trenutno se prati područje istraživanja Lepsa i ovih tjedana će rumunjski tim provjeriti sve fotozamke. Kako sezona parenja risova kuca na vrata te njihova kretanja postaju intenzivnija, na fotozamkama se dobiva sve više fotografija ovih skrovitih životinja.

Na terenu su se pridružili i neki od bivših članova tima. U studenom su razmijenili ideje s dr. Andreom Corradini, koji je u prošlosti radio za ACDB, i Teresom Oliveirom, studenticom doktorskog studija sa Sveučilišta u Ljubljani, koja se u svom doktorskom radu bavi temom ekologije ishrane euroazijskog risa. Bila je to izvrsna prilika za raspravu o tipu podataka koji se mogu prikupiti provjeravanjem mjesta gdje je ris ulovio plijen, što čini jedan dio terenskih aktivnosti.

Analiziranje mjesta ulova plijena. Foto: Andrea Corradini