D.4 Viditeľnosť projektu a verejná

Posted - nov 30, 2018


Viditeľnosť projektu a verejná akceptácia rysa a jeho ochrany

Našim cieľom v tomto opatrení je zdokumentovať a zhodnotiť potenciálne zmeny v názoroch a povedomí o rysoch v priebehu realizácie projektu, čím poskytneme dodatočný nástroj pre dolaďovanie aktivít v jeho priebehu. Výsledky tiež poskytnú prehľad o ochote ľudí akceptovať rysa na projektovom území počas trvania projektu a po jeho ukončení. Následné hodnotenia zopakujú prieskum názorov a povedomia verejnosti vykonaný v rámci opatrenia A7 a poskytnú priamo porovnateľný súbor dát, ktorý umožní monitorovanie postojov a názorov verejnosti. Navyše, zrealizovaná bude analýza obsahu mediálnych klipov spoločne s vyhodnotením aktivít v oblasti informovanosti a šírenia informácií. Toto opatrenie poskytne manažérom rysov, ako aj iným záujmovým skupinám, ktoré sa priamo alebo nepriamo podieľajú na manažmente rysa na projektovom území informácie, ktoré môžu výrazne zlepšiť kvalitu ich rozhodnutí, ako aj účinnosť ich implementácie.

Project outputs

Súvisiace novinky

Pochopenie názorov zainteresovaných skupín je kľúčové pri ochrane veľkých šeliem. Prieskumom názorov verejnosti sme sa zamerali na hlavné skupiny zainteresovaných