Ľubomír skúma územie okolo miesta jeho vypustenia vo Velebite

Posted - aug 25, 2022


Presne pred 10 týždňami pricestoval rys Ľubomír (okamžite prezývaný Ljubo) do Chorvátska. Tento adultný samec odchytený na Slovensku bol vypustený v lokalite Rizvanuša, blízko mesta Gospić, v poľovnom revíry Ramino korito spravovanom nadáciou Rewilding Velebit.

Vypustenie rysa Ľubomíra. Foto: Marko Matešić

Všetky ostatné rysy, ktoré boli vypustené v Chorvátsku pred Ljubom vyšli z transportného boxu rýchlosťou blesku a opustili miesto vypustenia. Po vystúpení z boxu sa však Ljubo zastavil, poobzeral si krásnu prírodu a zapózoval do fotoaparátov. Je zrejmé, že Ljubovi sa Rizvanuša páčila na prvý pohľad a neponáhľal sa opustiť miesto vypustenia. Potvrdili to prvé pozície, ktoré poslal jeho telemetrický obojok niekoľko dní po vypustení. Mali sme mierne obavy, že sa nepohol preč z miesta vypustenia a preto sme chceli získať nové údaje z jeho obojku. Smolou však bolo, že obojku sa mnohokrát nepodarilo spojiť so satelitom a za posledných 2,5 mesiaca sme dostali iba dve sady údajov zobrazujúcich jeho pohyb a priestorové správanie.

Mapa pohybov Ľubomíra po vypustení.

Podobne ako rys Alojzije (vypustený v roku 2020 v Národnom parku Paklenica), Ljubo urobil okruh okolo Velebitu (v opačnom smere ako Alojzije) a vrátil sa na miesto vypustenia. Takže teraz netrpezlivo čakáme na nové údaje o jeho dobrodružstvách.