Hľadáme Trisa, Lenku a Zoisa s fotopascami v Gorenjskej

Posted - júl 28, 2022


Spoločne s miestnymi poľovníkmi sme umiestnili XY fotopascí v oblasti Jelovica a Pokljuka, aby sme zistili, ako sa darí rysom Trisovi, Lenke a Zoisovi. Ich GPS obojky v posledných mesiacoch prestali fungovať, takže presne nevieme, kde sa rysy nachádzajú. Všetky tri rysy boli zaznamenané na našich fotopasciach v rámci posledného monitoringu, no ich pobyt je odvtedy neznámy. Fotopasce nám ukážu, ktoré z rysov sa na ich území ešte nachádzajú a nasmerujú nás k výberu vhodných lokalít na odchyt. Naším cieľom je nahradiť ich GPS obojky funkčnými a monitorovať ich pohyb v budúcnosti, čo zlepší naše pochopenie formovania novej populácie v Alpách, a tiež umožní sledovať reprodukciu, predáciu, párenie sa a brloženie týchto alpských rysov.

Setting the camera with Triglav National Park ranger (Photo: Tilen Hvala)

Umiestňovanie fotopasce so strážcom Triglavského Národného parku Foto: Tilen Hvala

 

Setting the camera trap in Jelovica (Photo: Aleš Pičulin)

Umiestnenie fotopasce v Jelovici. Foto: Aleš pičulin