Rysíčatá v monitorovacej sezóne 2021-2022

Posted - aug 15, 2022


Posledná sezóna monitoringu rysov (september 2021 – apríl 2022) v Slovinsku bola úspešne ukončená. Viac ako v ktorýkoľvek iný rok sa pred fotopascami predvádzali rysíčatá a získali sme kvalitné zábery z Menišije, Racnej Gory, Malej Gory, Jelovice a Kočevskej Reky. Prvýkrát bola počas celej sezóny zaznamenaná samica so štyrmi mláďatami; to je rezidentná rysica Petra, ktorá je známa z fotopascí od roku 2018 a telemetrický obojok nosí od roku 2021. Ostatné vodiace samice sú známe aj z minulých rokov.

Petra’s and Klif’s offspring. Photo: LIFE Lynx

Genetickými analýzami sme zatiaľ potvrdili otcovstvo u mláďat Petry (Kočevska Reka – rys Klif), rysice Teji (Mala Gora – rys Goru) a Aidy (Jelovica – rys Zois). V Menišiji sa predpokladá, že samica má mláďatá so samcom Catalinom, keďže ich teritóriá sa prekrývajú a rysíčatá majú rovnaký fenotyp ako Catalin; rozetové. Na Racnej Gore sa miestnemu poľovníkovi podarilo zozbierať niekoľko genetických vzoriek rysa napriek zlým zimným podmienkam; stále čakáme na výsledky ich genetických analýz. Keďže však Goru navštívil Račnú goru počas obdobia párenia, je možné, že tieto mláďatá sú jeho potomkami.

Lynx kittens from Racna Gora. Photo: LIFE Lynx

Aida’s and Zois‘ kitten. Photo: LIFE Lynx

Tieto mláďatá dokazujú, že translokované rysy úspešne odovzdávajú svoje gény novým generáciám, čím posilňujú inbrednú dinársko-juhovýchodnú alpskú populáciu. Dúfame, že v budúcnosti budeme môcť pomocou fotopascí zaznamenať aspoň niektoré z týchto rysíčat, keď si zadefinujú svoje územie v Dinárskom pohorí a juhovýchodných Alpách, a budú pokračovať v odkaze svojich rodičov.

Lynx offspring from Menišija. Photo: LIFE Lynx