Mačići risova u sezoni monitoringa 2021.-2022.

Objavljeno - Aug 15, 2022


Posljednja sezona monitoringa risova u Sloveniji (rujan 2021. – travanj 2022.) bila je uspješna. Mačići risova pojavljivali su se pred kamerama više nego bilo koje druge godine, te smo napravili visokokvalitetne fotografije iz Menišije, Racne Gore, Male Gore, Jelovice i Kočevske Reke. Po prvi puta kroz cijelu je sezonu snimana ženka s četvero mačića. Riječ je o rezidentnoj risovici Petri, koju od 2018. godine poznajemo preko fotozamki, a od 2021. nosi telemetrijsku ogrlicu.

Potomci Petre i Klifa. Foto: LIFE Lynx

Dosad smo genetskim analizama potvrdili očinstvo Petrinih potomaka (Kočevska reka – ris Klif) te potomaka risovice Teje (Mala Gora – ris Goru) i Aide (Jelovica – ris Zois). Pretpostavljamo da ženka na području Menišije ima Catalinove potomke jer im se teritoriji preklapaju, a mačići imaju isti tip uzoraka na krznu – rozete – kao Catalin. Na Racnoj Gori je lokalni lovac uspio prikupiti nešto genetskih uzoraka risa, unatoč lošim zimskim uvjetima, no još uvijek čekamo rezultate genetske analize. Međutim, obzirom na to da je Goru posjetio Racnu Goru za vrijeme parenja, moguće je da su ovi mačići njegovi potomci.

Mačići risova s Racne Gore. Foto: LIFE Lynx

Potomci Aide i Zoisa. Foto: LIFE Lynx

Ovi mačići dokazuju da translocirani risovi uspješno prenose svoje gene na nove generacije, ojačavajući time populaciju risova u Dinaridima i jugoistočnim Alpama. Nadamo se da ćemo u budućnosti barem neke od ovih mladih risova vidjeti na fotozamkama kad uspostave svoje teritorije.

Mačići iz Menišije. Foto: LIFE Lynx