Uhvaćena još dva risa za premještanje

Objavljeno - Mar 16, 2021


Slovački i rumunjski LIFE Lynx partneri nižu uspjehe u 2021. godini! Nakon prva tri risa uhvaćena početkom godine, među kojima je i prva ženka uhvaćena u sklopu projekta, u ožujku su uhvaćene još dvije jedinke: jedan mužjak u Rumunjskoj te nekoliko dana nakon, ženka risa u Slovačkoj.

Ovim poduhvatima je uhvaćeno ukupno pet jedinki risova (tri mužjaka i dvije ženke) koji će biti ispušteni u slovenskim Alpama gdje risovi nisu zabilježeni od početka 20. stoljeća. Ovo je izuzetno važan korak za očuvanje svih risova u Europi jer će omogućiti prirodni protok gena između populacija risova u Alpama i Dinaridima.

Posljednji mužjak uhvaćen u rumunjskim Karpatima ima oko dvije godine te je dobrog zdravstvenog stanja. Uhvaćen je na planini Tarcău, u županiji Neamt, na području državnog lovišta kojim upravlja Park šuma Romsilva te je ovo prvi ris uhvaćen na tom oidručju od početka projekta. Postavljanje automatskih kamera i zamki za hvatanje odrađeno je u suradnji s područnim lovačkim društvima čiji članovi dobro poznaju šumski teren.

Mužjak uhvaćen u Rumunjskoj. Foto: Radu Sandu, ACDB

Nedugo nakon hvatanja mužjaka u Rumunjskoj, 11. ožujka 2021., slovački LIFE Lynx tim je u suradnji sa Slovačkim šumama Republike Lesy SR (šumarsko poduzeće Rimavská Sobota), javnom ustanovom za zaštitu prirode (uprava Nacionalnog parka Muránska planina) i lovištem Poľana uspio uhvatiti odraslu ženku risa u dobi od tri do četiri godine. Risovicu su pregledali veterinari nakon čega je prevezena u karantenu u Zoološki vrt Bojnice bez ikakvih komplikacija. Nakon završetka karantene bit će premještena zajedno s odraslim mužjakom u područje Gorenjske u Sloveniji.

Prva ženka risa uhvaćena u Slovačkoj 2021. godine. Autor: Jakub Kubala, LIFE Lynx