Prvá správa o systematickom monitoringu rysa v odchytových oblastiach rumunských Karpát

Posted - okt 8, 2021


V rámci hodnotenia projektu LIFE Lynx a výberu lokalít a rysov pre odchyt z karpatskej zdrojovej populácie v Rumunsku ACDB pripravila správu o situácii populácie rysa v odchytových oblastiach v Rumunsku.

Správa Monitoring rysa ostrovida vo východných rumunských Karpatoch predstavuje výsledky viac ako 4-ročných pozorovaní (2017-2021), ktoré sa uskutočnili v rôznych častiach východných rumunských Karpát. Hlavným cieľom tejto projektovej aktivity je poskytnúť komplexný pohľad na situáciu po translokácii rysa v odchytových oblastiach a zaistiť, aby odchyt rysa neohrozoval lokálnu populáciu. Výsledky sú sľubné a ukazujú, že populácia rysa v tejto oblasti je v priaznivom stave aj po poslednej odchytovej sezóne, keď boli tri rysy z Rumunska translokované do slovinských Álp.

Stav populácie bol hodnotený na základe údajov zozbieraných zo systematického monitoringu s fotopascami, genetických analýz a stopovania na snehu, a odhalil, že na konci poslednej monitorovacej sezóny (apríl 2021) boli v odchytových oblastiach prítomné dva až šesť rysov, vrátane 1-2 samíc s mláďatami (rozloha od 200 do 600 km2). Správa navyše hodnotí aj situáciu dvoch rysích samcov odchytených a vypustených in-situ v minulej sezóne. Títo dvaja samci sú v súčasnosti monitorovaní GPS telemetrickými obojkami a poskytnú nový pohľad na priestorové správanie a domovské okrsky rysov v rumunských Karpatoch, t.j. dôležité údaje ktorých je pre túto časť karpatskej populácie nedostatok.

Jeden z rysov, ktorý bol odchytený, označený GPS telemetrickým obojkom a vypustený späť do prírody v Rumunsku. Foto: Andrea Gazzola