Prvo izvješće o sustavnom monitoringu risa sa područja hvatanja jedinki u rumunjskim Karpatima

Objavljeno - Oct 8, 2021


U okviru procjene uspješnosti LIFE Lynx projekta, udruga ACDB je pripremila izvješće o stanju populacije risa na područjima hvatanja u Rumunjskoj.

Izvješće Monitoring euroazijskog risa u istočnim rumunjskim Karpatima predstavlja rezultate za više od 4 godine monitoringa (2017.-2021.) provedenog u različitim dijelovima istočnih rumunjskih Karpata. Glavni cilj ove projektne aktivnosti je pružiti cjelovit uvid u zahvat izuzimanja jediki i pobrinuti se da aktivnost hvatanja risova ne ugrozi lokalnu populaciju. Rezultati su obećavajući te pokazuju da je populacija risa na ovom području u povoljnom stanju, čak i nakon posljednje sezone ulova, kada su tri risa iz Rumunjske premještena u slovenske Alpe.

Stanje populacije procijenjeno je na temelju podataka prikupljenih sustavnim postavljanjem fotozamki, DNK analizama i praćenjem tragova snijega. Na kraju posljednje sezone praćenja (travnja 2021.) potvrđeno je prisutstvo 2-6 jedinki odraslih risova i 1-2 ženke s mladuncima u područjima hvatanja (veličine od 200 do 600 km2). Također, prošle sezone su dva mužjaka risa uhvaćena, obilježena telemetrijskim ogrlicama i puštena na mjestu hvatanja. Podatci njihova kretanja će pružiti novi uvid u risju aktivnost na tom području te veličinu korištenja teritorija o čemu postoji vrlo malo podataka za ovaj dio populacije karpatskih risova.

Jedan od risova koji je uhvaćen, opremljen GPS ogrlicom i pušten natrag u prirodu u Rumunjskoj. Foto: Andrea Gazzola