Prvo poročilo o sistematičnem monitoringu risa s foto pastmi na območjih odlovov risov v romunskih Karpatih

Objavljeno - Okt 8, 2021


V okviru LIFE Lynx aktivnosti, ocenjevanje in izbor območij za odlov živih risov in preselitev iz karpatske populacije v Romuniji, je projektni partner ACDB pripravil prvo poročilo o stanju populacije risov na območjih ulova v Romuniji.

V poročilu z naslovom Monitoring of the Eurasian lynx in the Eastern Romanian Carpathians (Spremljanje evrazijskega risa v vzhodnih romunskih Karpatih) so predstavljeni rezultati več kot štiriletnega monitoringa (2017-2021), ki je potekal v različnih delih vzhodnih romunskih Karpatov. Glavni cilj te projektne aktivnosti je zagotoviti celovit pregled nad stanjem populacije risa po odvzemu risov na območjih ulova in zagotoviti, da preselitve risov ne ogrožajo lokalne populacije. Rezultati so obetavni in kažejo, da je populacija risov na tem območju v ugodnem stanju tudi po zadnji sezoni odlova, ko so bili trije risi iz Romunije preseljeni v slovenske Alpe.

Stanje populacije smo ocenili na podlagi podatkov, zbranih s sistematičnim monitoringom s foto pastmi, analizami DNK in sledenjem v snegu. Ugotovili som,  da je bilo ob koncu zadnje sezone spremljanja (april 2021) na območjih ulova (velikostni razpon od 200 do 600 km2) prisotnih od dva do šest risov in ena do dve samici z mladiči. Poleg tega je v poročilo vključeno tudi spremljanje dveh risjih samcev, ki sta bila v prejšnji sezoni ujeta in izpuščena na mesu odlova. Samca trenutno spremljamo s pomočjo GPS ovratnic, s pomočjo katerih bomo dobili informacije o gibanju risov in njunih domačih okoliših, podatke so za ta del populacije redki.

 

Eden od risov, ki smo jih ujeli, opremili z  GPS ovratnico in izpustili nazaj v naravo. Foto: Andrea Gazzola