Izobraževalni seminar o vključevanju prostorskih značilnosti za risa v prostorsko načrtovanje

Objavljeno - Apr 14, 2023


Partner projekta Univerza v Ljubljani, je organizirala izobraževalni seminar z naslovom Vključevanje prostorskih značilnosti in povezljivosti habitata za evrazijskega risa v prostorsko načrtovanje.

Seminar je bil namenjen odločevalcem in strokovnjakom, ki se ukvarjajo z načrtovanjem v prostoru, upravljanjem z zavarovanimi območji ali upravljanju z gozdovi in prostoživečimi vrstami živali. V sklopu petih predavanj smo predstavili značilnosti in primernost prostora za evrazijskega risa ter njegovo povezljivost na območju dinarske populacije. Predstavili smo tudi učinke prometne infrastrukture, ki jo ima ta na velike sesalce in še posebej na velike zveri kot je ris, ter pokazali redke primere prečkanja risov preko različnih ovir oziroma neprimernega življenjskega prostora zanj. Izpostavili smo kako prostorska izoliranost vpliva na genetsko sliko populacije pri nas ter rezultate simulacij genetske pestrosti v primerih brez doselitve ter z doselitvami risov. Predstavili pa smo jim tudi aktualno stanje populacije risa in rezultate doselitev v Sloveniji in na Hrvaškem. Seminar je potekal na Biotehniški fakulteti, spremljati ga je bilo možno tudi preko spleta.

Tomaž Skrbinšek je predstavil genetsko stanje Dinarsko-JV alpske populacije risa. Foto: Maja Jan

Hubert Potočnik je predstavil rezultate prostorskega modeliranja življenjskega prostora risa. Foto: Maja Jan