Odnos javnosti do risa

Objavljeno - Apr 6, 2020


Poznavanje odnosa deležniških skupin ima izjemen pomen za ohranjanje velikih zveri. Pri tem so mnenja urbanih prebivalcev, ki so večinoma zelo pozitivna, pogosto sekundarnega pomena – poznati moramo mnenja drugih skupin, na katere prisotnost risa neposredno vpliva in ki lahko imajo pri njegovem ohranjanju ključno vlogo. Prav takšne deležniške skupine smo želeli vključiti v javnomnenjsko raziskavo – lokalne prebivalce, lovce in rejce drobnice. Vprašalnik, ki smo ga uporabili, je vseboval vprašanja o odnosu do risa, prepričanja o risu, poznavanje risa in mnenja o različnih upravljavskih ukrepih.

Rezultati anketiranja, ki smo ga izvedli v Sloveniji, na Hrvaškem in v Italiji, kažejo, da so anketiranci naklonjeni tako ohranitvi risa kot tudi naselitvi novih osebkov, še zlasti lovci in splošna javnost. Pri rejcih drobnice pa se kaže zaskrbljenost zaradi možnih škod ter posledično tudi nižja naklonjenost ohranitvi risa.

Več o raziskavi lahko preberete v nacionalnih poročilih za Hrvaško (v hrvaščini) za Slovenijo (v slovenščini) in Italijo (v italijanščini) ter v skupnem poročilu (v angleščini).