Tudi spremljanja posameznih risov kaže na uspeh doselitev

Objavljeno - Maj 7, 2024


V okviru projekta LIFE Lynx smo iz Karpatov preselili 18 risov v Slovenijo in Hrvaško, pri čemer smo jih 12 izpustili v Dinaride in 6 v slovenske Julijske Alpe. V načrtu doselitev, ki smo ga pripravili na podlagi uspešnih mednarodnih praks, smo se osredotočili predvsem na zagotavljanje preživetja in integracije doseljenih risov. Uspešnost njihove vključitve v že obstoječo populacijo risov smo lahko ocenili s spremljanjem risov s telemetrijo. V Dinaridih se je 9 od 12 risov (75 %) uspešno integriralo v obstoječo populacijo, medtem ko je v Alpah 5 od 6 risov (83 %) uspešno vzpostavilo novo povezovalno populacijo. Poleg tega so bili štirje risi preseljeni iz karpatske in jurske populacije v italijanske Alpe v okviru projekta ULyCA2, pri čemer se je ena samica integrirala v populacijo v slovenskih Alpah.

Izpust risa Borisa, enega od 9 risov, ki so se uspešno vključili v populacijo v Dinaridih. Foto: Janez Tarman

Kar 86 % risov je preživelo vsaj  šest mesecev po izpustu, kar presega povprečje 66 %, zabeleženo pri drugih podobnih projektih. Več kot polovica (54 %) se je uspešno razmnoževala in zabeležili smo že preko 50 potomcev preseljenih risov, kar je ključno za preprečevanje parjenja v sorodstvu. Visoka stopnja preživetja je verjetno tudi posledica tega, da so bili doseljeni risi odlovljeni v naravi, kar pomeni, da so imeli dobro razvite lovske veščine. Hitra prilagoditev novemu okolju in primerljive frekvence plenjenja kot smo jo izmerili pri risih iz lokalne populacije so verjetno preprečile pogine zaradi lakote, ki je sicer pogost problem za živali po takšnih preselitvah.

Goru je eden od najuspešnejših preseljenih risov. Foto: Jay Knight, Michael Willet in Lan Hočevar

Poleg spremljanja doseljenih risov s telemetrijo smo odlovili še 11 risov iz obstoječe populacije in 10 potomcev doseljenih risov, katerim smo tudi namestili telemetrične ovratnice, kar nam je omogočilo primerjavo ekologije in vedenja ter tudi vpogled v interakcije z doseljenimi risi. Individualno spremljanje risov je potrdilo uspešnost te osrednje aktivnosti projekta LIFE Lynx – preselitve risov iz Karpatov v Dinaride in Alpe, s čimer smo omejili glavno grožnjo za rise pri nas, t.j. parjenje v sorodstvu.

Poročilo o spremljanju risov s telemetrijo: Monitoring of survival, movement, reproduction and predation of translocated lynx and other lynx equipped with GPS collars (EN, pdf)