Poročili o okrepitvi Dinarske populacije risov in vzpostavitvi nove povezovalne populacije v JV Alpah

Objavljeno - Apr 26, 2024


Glavni cilj projekta LIFE Lynx je bila ohranitev oziroma genetska okrepitev populacije risov v Dinaridih in vzpostavitev nove povezovalne populacije v Alpah.  Pregled izvedenih aktivnosti je predstavljen v dveh poročilih; ločeno za Dinaride in JV Alpe.  V poročilih so zbrane informacije o tem kateri risi so bili doseljeni na območje Alp in Dinaridov, njihovi osebni podatki, ter območja izpustov. Poročila zavzemajo tudi kje in kako so risi vzpostavili svoje teritorije, najdete pa lahko tudi informacije o prvih potomcih doseljenih risov.