Prvá správa o úspechu vypúšťania rysa a genetického posilnenia dinárskej populácie

Posted - aug 13, 2021


Do slovinskej časti Dinárskeho pohoria sme zatiaľ vypustili štyri rysy; Goru, Catalin, Boris a Maks a štyri zvieratá do chorvátskej časti; Doru, Alojzije, Pino a Emil. V tejto prvej správe o vypúšťaní rysov uvádzame súčasný stav vypustených zvierat a hodnotíme úspešnosť ich integrácie do existujúcej dinárskej populácie. Podľa dostupných údajov sa zdá, že štyri rysy sa už úspešne integrovali do existujúcej dinárskej populácie. Žiaľ, nemôžeme to povedať o ďalších štyroch zvieratách; u dvoch, z dôvodu absencie overených údajov dokumentujúcich ich prezenciu (Doru a Pino). U tretieho preto, že pravdepodobne ešte nezadefinoval svoj domovský okrsok (Maks), a štvrtého, ktorý bol translokovaný do Chorvátska na jar 2021 (Emil), preto je príliš skoro posúdiť jeho integráciu. V nasledujúcich rokoch sú plánované nové translokácie pre Slovinsko a Chorvátsko. Tu si môžete prečítať celú správu.