Ris Matic je potomec Teje in Goruja

Objavljeno - Apr 5, 2024


Rezultati genetske analize so pokazali, da je ris Matic, ki smo ga v januarju 2024 ulovili in opremili z GPS ovratnico, potomec risinje Teje in risa Goruja.  območje Velike gore in Stojne.

Risa Matica smo posneli znotraj njegovega domačega okoliša. Video: Franc Kljun, BF – Oddelek za biologijo.

Telemetrični podatki trenutno nakazujejo, da ima vzpostavljen teritorij s trenutno ocenjeno velikostjo 228 km2. Ris je v odlični kondiciji in pleni redno. Od začetka spremljanja risa s pomočjo telemetrije smo so raziskovalci z Biotehniške fakultete popisali 6 ostankov njegovih plenov. Od tega  jih je kar pet našel in odnesel medved (povprečno 2 dni po uplenitvi).

Glede na podatke telemetrije se je Ris Matic ustalil na območju Velike gore in Stojne (oranžna), njegov teritorij pa meji ne teritorij odraslega risa Mihca (zelena).  Foto: Jaka Črtalič, BF – Oddelek za biologijo.