VIDEO – Ris Goru je postao djed!

Objavljeno - Sep 21, 2023


Lokalni lovac poslao nam je videosnimku ženke risa s tri zaigrana mladunca. Naš tim utvrdio je da se radi o lokalnoj ženki risa, koja je potomak rumunjskog risa Gorua i risovice Teje. Rođena je 2020., iste godine kada i ris Niko, te je kasnije uspostavila svoj teritorij na području Male Gore i Suhe krajine u Sloveniji.

Zahvaljujući informacijama s fotozamki, poznato nam je da je Goru jedan od najuspješnijih preseljenih risova, ako ne i najuspješniji. Također, Goru i Teja su najčešće fotografirani par risova u pet sezona monitoringa u Sloveniji, s ukupno 160 zabilježenih slučajeva* pojave Gorua i 62 pojavljivanja Teje. Do danas smo snimili risove u 1236 slučajeva u Sloveniji*.

(*u okviru jednog slučaja uobičajeno se snimi više fotografija/videosnimki)

 

Goruova kći. Foto LIFE Lynx