VIDEO – ris Goru je postal dedek

Objavljeno - Sep 21, 2023


Lokalni lovec nam je poslal videoposnetek risinje s tremi igrivimi mladiči. Naša ekipa jo je prepoznala kot domačo samico, potomko romunskega risa Goruja in lokalne risinje Teje. Skotila se je leta 2020, v istem letu kot ris Niko, pozneje pa je svoj teritorij vzpostavila na območju Male gore in Suhe krajine.

Na podlagi spremljanja z avtomatskimi kamerami vemo, da je Goru eden najuspešnejših preseljenih risov, če ne celo najuspešnejši. Poleg tega sta Goru in Teja najpogosteje fotografiran risji par, v petih sezonah spremljanja z avtomatskimi kamerami smo Tejo posneli 62-krat, Goruja pa kar 160-krat. Skupno smo do sedaj z avtomatskimi kamerami v Sloveniji zabeležili 1236 risjih dogodkov*.

(*v okviru posameznega dogodka se običajno posname več fotografij)

Potomka doseljenega risa Goruja in domače risinje Teje. Foto LIFE Lynx