Miha, još jedan ris s telemetrijskom ogrlicom

Objavljeno - Mar 27, 2024


Samo nekoliko dana prije završetka projekta LIFE Lynx, uhvatili smo i opremili telemetrijskom ogrlicom još jednog risa s Gorenjskog područja. Mužjak težak 20 kg, procijenjene starosti 1-2 godine, uhvaćen je u kutijastu zamku postavljenu na području Lovačkog društva Bohinjska Bistrica, na visoravni Jelovica. Pretpostavljamo da je ovaj ris potomak preseljenih risova Aide i Zoisa, no morat ćemo pričekati genetsku analizu da se to i potvrdi.

Risa je imenovao Boštjan Pikon, lovac iz LD Bohinjska Bistrica, koji se brinuo za zamku. Pojasnio je kako je ris dobio ime po njegova dva lovačka prijatelja, Mihu Pintara i Mihu Gorišeka, koji se aktivno brinu za očuvanje risa u šumama Jelovice.

Ris Miha, neposredno prije nego što je uhvaćen u kutiji. Foto: LIFE Lynx

Veterinarski pregled risa Mihe. Foto: LIFE Lynx

Nakon što je ris Miha pušten natrag u šumu, otišao je na područje ženke risa Talije koja je prošle godine ispuštena u blizini Tarvisioa u sklopu projekta UlyCa2. Nadamo se da je njihov susret boi uspješan, a mi ćemo nastaviti pratiti njihovo kretanje.

Trodnevni susret Mihe (ljubičasta linija) i Talije (ružičasta linija). Foto: LIFE Lynx