Smernice za ravnanje z osirotelimi risi na Hrvaškem

Objavljeno - Jun 2, 2023


V zadnjih 20 letih so na Hrvaškem našli sedem osirotelih risov, štiri od teh v zadnjih petih letih. Izkušnje s temi živalmi so nam pokazale, da Hrvaška nima ustreznih protokolov za ravnanje z risjimi sirotami, zato smo izkoristili priložnost in v okviru projekta LIFE Lynx pripravili Smernice za ravnanje z osirotelimi risi na Hrvaškem (pdf v hrvaščini), čeprav ta dokument prvotno ni bil načrtovan v predlogu projekta.

Smernice temeljijo na znanstvenih publikacijah Upravljanje 321 osirotelih risov v Evropi v obdobju 1975-2022 (Molinari et al., v tisku) in Upravljanje osirotelih risov v Švici (Borel et. al, 2022). Upoštevane so bile tudi lokalne okoliščine in izkušnje, prvi osnutek smernic pa je pripravilo hrvaško projektno osebje. Nato smo 23. maja 2023 organizirali delavnico, na kateri so se zbrali strokovnjaki za rehabilitacijo prostoživečih živali, strokovnjaki za upravljanje z risi, predstavniki Ministrstva za gospodarstvo in trajnostni razvoj ter predstavniki Živalskega vrta Zagreb. Na delavnici so bili izdelani podrobni protokoli, ki opisujejo posamezne korake ukrepov, ki jih je treba izvesti po prejemu informacije o morebitnem osirotelem risu. Vsi udeleženci so se strinjali, da ima Hrvaška ustrezne pogoje le za kratkoročno namestitev osirotelih živali, če pa je potrebna daljša rehabilitacija, jo je treba organizirati v sodelovanju z evropskimi institucijami, ki imajo izkušnje na tem področju.

Ministrstvo, pristojno za zavarovane vrste, bo te Smernice upoštevalo pri sprejemanju končne odločitve o ravnanju z osirotelimi risi, zato je ta dokument še en korak k bolj kakovostnemu upravljanju dinarske populacije risov.