Novi nacionalni program praćenja risa u Hrvatskoj

Objavljeno - Jan 24, 2024


Od prosinca 2021. godine, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, u partnerstvu s tvrtkom Geonatura d.o.o., je sudjelovao u provedbi usluge “Izrada i razvoj programa praćenja za velike zvijeri s jačanjem kapaciteta dionika u sustavu praćenja i izvješćivanja“, u sklopu OPKK projekta „Razvoj sustava praćenja stanja vrsta i stanišnih tipova“ kojeg je provodilo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Stručnjaci s Veterinarskog fakulteta, koji sudjeluju i u provedbi LIFE Lynx projekta, su u sklopu ove usluge proveli niz aktivnosti koje su imale za cilj prikupiti podatke o populaciji risa potrebne za izvještavanje o stanju očuvanosti populacije prema Direktivi o staništima, te testirati i izraditi program praćenja populacije risa u Hrvatskoj. Znanje i podatci prikupljeni tijekom provedbe LIFE lynx projekta značajno su doprinijeli kvaliteti provedenih analiza, te se program praćenja primarno bazira na iskustvo steknutom tijekom posljednjih 6 godina provedbe LIFE Lynx projekta.

OPKK projekt „Razvoj sustava praćenja stanja vrsta i stanišnih tipova“ okupio je 20 institucija i preko 250 stručnjaka, koji su izradili programe praćenja za 338 vrsta flore, faune te stanišnih tipova u Hrvatskoj. Provedba ovog projekta važan je preduvjet za učinkovito upravljanje zaštićenim vrstama i staništima u Hrvatskoj, a sljedeći neophodan korak je osigurati aktivnu primjenu usvojenih programa praćenja. S obzirom da se provedba LIFE Lynx projekta bliži završetku, za održivost pozitivnih rezultata našeg projekta i dugoročnu zaštitu dinarske populacije risa izuzetno je bitno da nadležne državne institucije sada aktivno preuzmu svoju ulogu, te osiguraju provedbu praćenja populacije, kao i provedbu plana upravljanja. Mi ćemo ih svakako redovito podsjećati na to.

Dokument programa praćenja risa je dostupan ovdje.