Nov nacionalni program monitoringa risa na Hrvaškem

Objavljeno - Jan 12, 2024


Od decembra 2021 Veterinarska fakulteta Univerze v Zagrebu v partnerstvu z Geonaturo sodeluje pri projektu “Izrada i razvoj programa praćenja za velike zvijeri s jačanjem kapaciteta dionika u sustavu praćenja i izvješćivanja” v okviru projekta OPCC “Razvoj sistemov spremljanja vrst in habitatnih tipov” hrvaškega Ministrstva za gospodarstvo in trajnostni razvoj. Strokovnjaki Veterinarske fakultete Univerze v Zagrebu, ki so tudi del osebja projekta LIFE Lynx, so izvajali različne dejavnosti s ciljem zbiranja podatkov, potrebnih za poročanje o stanju populacije risa v skladu z Direktivo o habitatih, ter testiranja in priprave hrvaškega nacionalnega programa monitoringa risa. Znanje in podatki, pridobljeni med izvajanjem projekta LIFE Lynx, so bili v veliki meri uporabljeni za uspešno izvedbo te naloge, program monitoringa pa temelji predvsem na izkušnjah iz zadnjih šestih let projekta LIFE Lynx.

Projekt OPCC “Razvoj sistemov spremljanja vrst in habitatnih tipov” je združil 20 institucij in več kot 250 strokovnjakov pri razvoju programov spremljanja 338 rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov na Hrvaškem, zato je izvedba tega projekta pomemben temelj za učinkovito upravljanje zavarovanih vrst na Hrvaškem. Naslednji nujni korak pa je aktivno izvajanje pripravljenih programov monitoringa. Glede na to, da se projekt LIFE Lynx bliža koncu, je izjemno pomembno, da hrvaški državni organi zdaj prevzamejo aktivno vlogo pri spremljanju in upravljanju populacije risa, da bi ohranili pozitivne učinke našega projekta in zagotovili dolgoročno ohranitev dinarske populacije risa.

Hrvaški program monitoringa risa je dostopen tukaj (v hrvaškem jeziku).