Zajedničke smjernice za upravljanje risom na razini populacije Dinaric – SE Alpine

Objavljeno - Jun 6, 2022


Nedostatak koherentnog odgovora upravljanja na smanjenje populacije dinarskog risa prepoznat je kao jedan od glavnih prijetnji populaciji. Kako projekt LIFE Lynx ima za cilj pružiti rješenja za sve glavne probleme s kojima se suočava naša populacija risa, bilo je potrebno dati novu strategiju upravljanja. Naš cilj je da se upravljanje risom temelji na znanstvenim podacima i kvalitetnom praćenju, te da je to usuglašeno među državnim institucijama, stručnjacima i svim interesnim skupinama.

Kao prvi korak, u okviru A5 akcije izrađene su Zajedničke smjernice za upravljanje risom na populacijskoj razini Dinarsko-JI Alpe. Smjernice su osmišljene za dinarsko-alpski kontekst i temelje se na iskustvu lokalnog upravljanja, kao i na novim znanjima stečenim tijekom projekta. Dokument navodi sve postojeće prijetnje i nudi rješenja (upravljačke radnje) za svaku prijetnju.

Drugi korak je priprema nacionalnih upravljačkih dokumenata, koji će se temeljiti na Zajedničkim smjernicama za upravljanje risom na populacijskoj razini Dinarske i Jugoistočne Alpe. Ovi nacionalni dokumenti zamijenit će trenutni nedostatak provedivih dokumenata i pružiti aktualne konkretne akcije za učinkovito upravljanje risom na razini populacije. Dokumenti će se pripremati kroz participativni proces koji će uključivati predstavnike različitih dionika, a ovaj je proces nedavno pokrenut u Sloveniji i Italiji, dok je u Hrvatskoj novi nacionalni plan upravljanja risom u završnim fazama odobrenja i objave.

Ovaj novi okvir pružit će osnovu za koordinirane prekogranične aktivnosti potrebne za osiguranje dugoročnog opstanka populacije risa u Dinarskim i jugoistočnim Alpama.