Skupne smernice za upravljanje z risom na ravni dinarsko JV-alpske populacije

Objavljeno - Jun 6, 2022


Pomanjkanje skladnega upravljavskega odziva na upadanje populacije risa v Dinaridih je bilo prepoznano kot ena od glavnih groženj populaciji. Ker je cilj projekta LIFE Lynx zagotoviti rešitve za vse glavne težave, s katerimi se sooča naša populacija risov, je potrebno zagotoviti novo strategijo upravljanja. Naš cilj je, da upravljanje z risi temelji na znanstvenih podatkih in visokokakovostnem spremljanju ter da se o njem dogovorijo vladne institucije, strokovnjaki in vse interesne skupine.

Kot prvi korak so bile v okviru akcije A5 pripravljene Skupne smernice za upravljanje risov na ravni dinarsko JV-alpske populacije. Smernice so oblikovane za Dinarsko in Alpsko območje in temeljijo na lokalnih izkušnjah pri upravljanju ter novem znanju, pridobljenem med izvajanjem projekta. V dokumentu so navedene vse trenutne grožnje in za vsako grožnjo ponujene rešitve (upravljavski ukrepi).

Drugi korak je priprava nacionalnih upravljavskih dokumentov, ki bodo temeljili na Skupnih smernicah za upravljanje risa na ravni dinarsko – JV alpske populacije. Ti nacionalni dokumenti bodo nadomestili trenutno pomanjkanje izvedljivih dokumentov in zagotovili aktualne konkretne ukrepe za učinkovito upravljanje risov na ravni populacije. Dokumenti bodo pripravljeni s participativnim procesom, ki bo vključeval predstavnike različnih deležnikov, ta proces pa se je pred kratkim začel v Sloveniji in Italiji. Medtem ko je na Hrvaškem novi nacionalni načrt upravljanja z risom v zaključni fazi odobritve in objave.

Ta novi okvir bo zagotovil osnovo za usklajene čezmejne dejavnosti, ki so potrebne za zagotovitev dolgoročnega preživetja populacije risa v Dinaridih in jugovzhodnih Alpah.