V sodelovanju z lovci do boljših rezultatov monitoringa risa v Sloveniji

Objavljeno - Mar 24, 2020


Za uspešno doselitev risov iz Romunije in Slovaške smo vzpostavili sistematični monitoring te vrste, katerega najobsežnejša aktivnost predstavlja monitoring z avtomatskimi kamerami, t.i. foto pastmi. V manjšem obsegu smo izvajali tudi genetski monitoring s pomočjo t.i. lovilcev dlak in zimsko sledenje.

Foto past in lovilec dlake. Foto: LIFE Lynx

V okviru projektnih terenskih aktivnosti med drugim tesno sodelujemo z lovci – ključno interesno skupino v procesu reševanja dinarsko-JV alpske populacije risa pred izumrtjem. Za vzpostavitev vzajemnega sodelovanja smo najprej kontaktirali vodstva območnih združenj upravljavcev lovišč, nato še vodstva upravljavcev lovišč in zatem posamezne zainteresirane lovce. Veseli smo bili pozitivnega odziva predstavnikov 42 lovskih družin. Skupaj smo postavili kamere na najustreznejših lokacijah in lovce tudi prosili, da so pomagali pri pregledovanju kamer, pobiranju dlak z lovilcev in obveščanju o tipih posnetkov in drugih indicih o prisotnosti risa v njihovih loviščih. Vzajemno so tudi lovci – poleg priložnosti, da spoznajo risa kot eno najbolj skrivnostnih vrst pri nas – dobili nov vpogled v združbo živali svojih lovišč.

Foto pasti poleg risov posnamejo tudi druge živali v gozdu. Foto: LIFE Lynx

Korekten odnos z lovci nam omogoča vzpostavitev in krepitev zaupanja in strokovnosti. Pozitivna posledica spoštljivega in sistematičnega sodelovanja sta tudi prenašanje informacij o projektnih aktivnostih znotraj lovske skupnosti in zainteresiranost upravljavcev lovišč izven dinarskega prostora za sodelovanje z nami.

Postavljanje avtomatske kamere skupaj z lokalnim lovcem. Foto: LIFE Lynx

Pripravljenost lovcev za sodelovanje in njihovo vestno delo skozi celotno sezono monitoringa sta omogočila izjemno kakovost zbranih podatkov o risih v slovenskih dinarskih gozdovih. Ti podatki so za potrebe projekta neprecenljivi, saj smo le na tak način lahko vzpostavili zares kvalitetno mrežo zbiranja podatkov, ki nam omogoča strokovno podprte načrte doselitev novih risov. Ta izjemen rezultat ni pomemben samo za uspešne doselitve, ampak tudi za dolgoročno varstvo te populacije risa in njeno dolgoročno preživetje.