Mišo, čezmejni ris

Objavljeno - Avg 13, 2019


Risa, ki smo ga poimenovali Mišo, spremljamo od februarja 2018, ko ga je hrvaški lovec Mihajlo Kovačević prvič posnel z avtomatsko kamero blizu krmišča za divje prašiče pri Gomirju (Hrvaška). Po tem smo Mišota večkrat fotografirali na območju Gorskega Kotarja. Decembra 2018 pa smo ga posneli v okviru monitoringa risov v Sloveniji na območju Snežnika, približno 65 km zračne razdalje stran od območja, kjer smo ga fotografirali prvič.

Zemljevid posnetkov risa Miše na Hrvaškem in v Sloveniji. Foto: LIFE Lynx

Risji samci, kot je Mišo, lahko v času parjenja naredijo velike razdalje izven svojega teritorija v iskanju samic in se na svoji poti parijo z več samicami. Še dlje pa lahko mladi risi potujejo med disperzijo, ko iščejo svoj teritorij. Miševa pot je izredna, saj je med Gorskim Kotarjem in Snežnikom prečil kar nekaj teritorijev rezidenčnih risov in risinj ter premagal ovire, ki jo risom predstavlja infrastruktura (vključno z avtocesto Rijeka Zagreb, ki pa je na srečo dobro opremljena z zelenimi mostovi). Na žalost nam ga v letu 2019 še ni uspelo posneti, toda upamo, da ga bodo naše kamere kmalu spet ujele v svoj objektiv.

Fotografija risa Miše na Hrvaškem. Foto: Vedran Slijepčević, LIFE Lynx

Ris Mišo se je sprehodil skozi neaktivirano zabojno past v Sloveniji. Foto: LIFE Lynx