Mišo, prekogranični ris

Objavljeno - Aug 13, 2019


Mužjaka Mišu pratimo od veljače 2018. godine, kada ga je lovnik Hrvatskih šuma Mihajlo Kovačević snimio na hranilištu za divlje svinje u blizini Gomirja. Nakon toga smo ga više puta fotografirali pomoću naših fotozamki u Gorskom kotaru. U prosincu 2018. Mišo je u razmaku od deset dana tri puta fotografiran u Sloveniji, oko 65 km zračne linije od područja u Hrvatskoj na koje smo ga bilježili. Nažalost, u 2019. godini Mišu nismo još fotografirali, ali nadamo se da ćemo se ubrzo opet susresti.

Karta risa Miše u Hrvatskoj i Sloveniji. Foto: LIFE Lynx

Fotografija risa Miše snimljena u Hrvatskoj. Foto: Vedran Slijepčević, LIFE Lynx

Ris Mišo fotografiran u Sloveniji. Foto: LIFE Lynx