Regionalni načrt doselitve risa

Objavljeno - Jun 3, 2019


V okviru projektne akcije A.4 smo pripravili dva Regionalna načrta za doselitev risov. Enega za Slovenijo in enega za Hrvaško. Načrta sta operativna in sta napisana v nacionalnih jezikih. Glavni razliki med njima sta območje, ki ga zajemata ter metodi izpustov risov. Hrvaški načrt pokriva celotno območje izpustov, slovenski pa le območje Dinaridov. V prihodnjih letih bo za Slovenijo izdelan še en načrt in sicer za Alpe.