Regionalni plan repopulacije risa

Objavljeno - Jun 3, 2019


U okviru A.4 akcije, pripremili smo dvije verzije Regionalnog plana repopulacije risa, jednu na hrvatskom i jednu na slovenskom jeziku. Glavna razlika u pripremi planova jest metoda ispuštanja risova. Slovenija koristi takozvanu “soft release” metodu gdje ris provodi dodatno vrijeme u nastambi u Sloveniji prije samog ispuštanja, dok u Hrvatskoj se risovi ispuštaju netom nakon prijevoza iz rumunjske karantene što se naziva “hard release”. Također, Hrvatski plan pokriva cijelo područje ispuštanja risova dok slovenski pokriva samo Dinaride. U planu je priprema i Regionalnog plana za područje jugoistočnih Alpa.