Pomoč kmetom tudi iz projekta LIFE Lynx

Objavljeno - Nov 26, 2020


V letu 2020 smo pričeli z razdeljevanjem opreme za varovanje pašnih živali pred velikimi zvermi tudi iz projekta LIFE Lynx. Cilj pomoči kmetom je, da se na območju, kjer se pojavljajo velike zveri, vključno z risom, zavaruje pašne živali pred morebitnimi napadi. Ris v tem oziru ne povzroča težav, saj izjemno redko pleni na pašnikih. Kmetom smo tako v letošnjem letu razdelili pet kompletov za varovanje z visokimi elektromrežami, ki se trenutno kažejo kot najboljša zaščita pred napadi. V prihodnjih letih bomo razdelili še sedem takšnih kompletov, predvsem tistim, ki še niso utrpeli škode in jim zato ne pripada sofinanciranje s strani Agencije RS za okolje. Vsem, ki so že utrpeli škodo po velikih zvereh, pa pripada 80 % sofinanciranje opreme, ki je nujna za vzpostavitev ustreznega varovanja.

Varovanje koz z visokimi elektromrežami. Foto: ZGS

Kmetom pa so v sklopu Zavoda za gozdove Slovenije na voljo za začasno ureditev varovanja tudi tako imenovani interventni kompleti za hitro zaščito živali pred vzpostavitvijo stalne rešitve.