Izobraževanje za cenilce škod in kmetijske svetovalce

Objavljeno - Nov 11, 2019


V soorganizaciji Zavoda za gozdove Slovenije in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije smo izvedli izobraževanje na temo varovanja živali na paši pred velikimi zvermi. Za udeležence izobraževanja, cenilce škod Zavoda za gozdove Slovenije in svetovalce Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, smo izvedli predavanje o učinkovitih ukrepih za varovanje pašnih živali, katero je bilo namenjeno poglobitvi dosedanjih znanj. Po teoretičnem delu srečanja smo si na terenu ogledali tudi kmetijo, ki za varovanje drobnice uporablja tako visoke elektromreže, kot tudi pastirske pse, saj kombinacija različnih zaščitnih ukrepov omogoča zelo učinkovito varovanje. Na srečanju so si udeleženci izmenjali dosedanje izkušnje varovanja pašnih živali na območju pojavljanja velikih zveri. Predstavniki obeh strok so se strinjali, da je dialog ključen za ohranjanje tako velikih zveri, kot tudi kmetovanja.

Pastirski pes varuje drobnico. Foto: LIFE Lynx

Predavanje za udeležence seminarja. Foto: LIFE Lynx