C: Akcije očuvanja


C.2 Premještanje risova iz Rumunjske


Objavljeno - Aug 8, 2018

Hvatanje i translokacija risova karpatske populacija u Rumunjskoj za svrhe repopulacije dinarske i JI alpske populacije Cilj ove akcije je uhvatiti barem sedam jedinki risa sa tri različita područja u rumunjskim Karpatima te ih premjestiti u Sloveniju i Hrvatsku. Implementacija ove aktivnosti će započeti u 2017 godini. Prvi zadatak će biti nabavka ili proizvodnja opreme potrebne za hvatanje risova i njihov transport. Za vrijeme akcije...

Read More

C.1 Translokacija risova iz Slovačke


Objavljeno - Aug 8, 2018

Hvatanje i premještanje risova iz karpatske populacija za svrhe repopulacije dinarske i JI alpske populacije Ova akcija, usporedno sa sličnom akcijom u Rumunjskoj, je glavni korak koji će omogućiti repopulaciju u Hrvatskoj i Sloveniji. Na taj način, vjerojatnost parenja u srodstvu će se smanjiti, a time i nagli pad efektivne populacije. Hvatanje risova će provoditi iskusni slovački stručnjaci u suradnji s ovlaštenim veterinarima za...

Read More