Sneška – novi stanovnik snežničkih šuma

Objavljeno - Apr 26, 2023


Danas je u snežničkim šumama puštena još jedana preseljena risovica. Ime su joj dali mještani uključeni u Lokalne savjetodavne skupine u dinarskim regijama Slovenije. Kako je šira javnost jednog od dosad promatranih risova u sklopu projekta DinaRis već prozvala “Snežka”, ovaj put smo krenuli sa “Sneškom” – budući da dolazi iz Slovačke.

Risovica Sneška puštena iz nastambe na području Snežnika. Foto: Maruša Prostor, LIFE Lynx

Lovci su otvorili vrata nastambe za risove. Foto: Maruša Prostor, LIFE Lynx

Tko je bila Snežka?

Risovicu Snežku pratili su znanstvenici Biološkog odsjeka Biotehničkog fakulteta u sklopu istraživanja o korištenju prostora risa. Risovica je 2008. godine na području Snežnika opremljena telemetrijskom ogrlicom, a bila je stara 3-4 godine i težila je 18 kg kada je uhvaćena. Tada su znanstvenici genetskim istraživanjima prvi put otkrili iznimno visoku stopu parenja u srodstvu među risovima u Sloveniji, te su tako započeli nastojanja da se pokrene projekt pomoći risovima. Snežkina ogrlica je vrlo brzo prestala emitirati, no uspjeli su uhvatiti i staviti ogrlice njezinom potomstvu, preko kojeg su neko vrijeme mogli pratiti njezino kretanje. Možda ste čuli za risa Miheca – prošlo je više od deset godina otkako je uhvaćen u okviru projekta DinaRis, a sada i u okviru LIFE Lynx. I sada se ris Mihec još uvijek snima kamerama postavljenim oko Snežnika.

Risovica Snežka. Foto: DinaRis

Sva predložena imena za novu risovicu:

Snežka (prijedlog 9x) – jer dolazi do šuma Snežnika i najvišeg vrha Dinarida

Snežna/Snežka – referenca na ris Snežku iz DinaRisa, referenca na Snežnik, gdje se nadamo da je njen dom

Sneška – Snežnik slovaŠKA

Tisa (2 x) – jer je drvo vrlo rijetko u našim šumama i također je zaštićena vrsta

Vojka (2 x) – nakon područja lovišta Lovačkog društva Nanos zvanog Vojkova koča (Vojkova koliba), ris se često može vidjeti u okolici.

Jasna – JAvorniki SNežnik slovašKA (Slovački)

Slava – jer dolazi iz Slovačke

Dina – po risu Dinu, rođenom 2005. vjerojatno negdje u snežničkim šumama i koji je prvi ris na svijetu koji je označen GPS-GSM ogrlicom

Lina – ime je međunarodno rašireno: grčko – “sunce”, perzijsko – “lijepa djevojka”, arapsko – “palma” i “nježnost”, kinesko – “lijepa”, “elegantna”

Dijana – rimska božica lova, čiji kip stoji u Loškoj dolini

Silva – derivat bukve (Fagus sylvatica)

Jelka – jelove šume po kojima će šetati

Abi – izvedenica latinskog naziva za jelu (Abies)

Nala – po hrabroj lavici u filmu Kralj lavova

Zuza – Zuzana, moderna slovačka junakinja koja svima približava slovački jezik i kulturu

Franca – ime često kod starijih osoba u Loškoj dolini podno Snežnika: majke s puno djece.

Rosa – djevojčica, nježna kao jutarnja rosa

Iza – jer će se lako prilagoditi i na svoj način brinuti o svom potomstvu

Bica, Hoja, Jela, Trska, Miša, Lipa